Produkty i Usługi

Platforma OpenText MBPM (Metastorm BPM)

OpenText MBPM OpenText jest rozwiązaniem sprawdzonym, zaprojektowanym w celu obsługi pełnego cyklu życia procesu i pomocy w osiąganiu krytycznych celów biznesowych.

Analiza procesów biznesowych Wykonujemy analizę biznesową procesów na potrzeby automatyzacji. Dokumentacja Modelu procesu, Interfejsu użytkownika i przypadków użycia. Dokumentacja techniczna i integracyjna.
Automatyzacja procesów biznesowych Automatyzacja procesów biznesowych umożliwia organizacjom przekształcenie tradycyjnych, często czasochłonnych procesów manualnych w szybkie, efektywne i bezbłędne operacje.
Serwis i Utrzymanie Obsługujemy umowy serwisowe SLA dla wdrożeń własnych oraz przejmujemy serwis rozwiązań nie wdrażanych przez naszą firmę.
Wdrożenia MBPM Skuteczne wdrożenia platformy MBPM i procesów biznesowych w dowolnych obszarach biznesowych. Administracja, IT, Finanse, Inwestycje, HR, Ubezpieczenia, Windykacja i wiele innych.
Licencje OpenText Jako autoryzowany partner OpenText, Adrenalina dostarcza licencje na dowolne produkty firmy Opentext. Dostarczamy również umowy wsparcia i maintanance dla posiadanych licencji Opentext.

Aplikacje i integracje systemów informatycznych

Usługi sieciowe Jako doświadczony dostawca usług sieciowych oferujemy kompletne web services, które kierujemy do klientów biznesowych i organizacji. Współpracujemy z małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami oraz wielooddziałowymi korporacjami. Dzięki usługom sieciowym możemy zapewniać stabilne połączenie i wymianę danych między poszczególnymi oddziałami firmy, tym samym gwarantując wysoką efektywność obsługiwanych procesów.
Tworzenie aplikacji internetowych Projektowanie aplikacji internetowych to jedna z naszych specjalności. Dedykowane aplikacje internetowe tworzymy w oparciu o najlepsze branżowe praktyki, co przekłada się na ich wysoką skuteczność, łatwość w obsłudze i niezawodność.
Oprogramowanie dla firm Tworzymy dedykowane oprogramowanie dla firm usprawniające codzienne zadania, równocześnie dostarczamy złożone systemy zarządzania i analizy danych, których zadaniem jest napędzanie wzrostu organizacji i ułatwienie je adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
Elektroniczny obieg faktur Efektywne zarządzanie obiegiem faktur.
Aplikacje ChatGPT Zintegrujemy ChatGPT z Twoimi aplikacjami przy wykorzystaniu ChatGPT API na dowolnych modelach językowych.

Oprogramowanie dla Izb Gospodarczych Dedykowane rozwiązanie do zarządzania informacjami o członkach, naliczania i rozliczania składek, zarządzanie dokumentami i korespondencją. Obsługa wniosków i komunikacji. Backoffice i Portal.
Oprogramowanie dla Stowarzyszeń Tworzenie oprogramowania dla stowarzyszeń to jedna z naszych specjalności. Doskonale rozumiemy unikalne wyzwania i potrzeby, z jakimi mierzą się stowarzyszenia i organizacje pozarządowe.
Komunikacja i PR Rozwiązanie wykorzystujące Chat GPT do przygotowywania treści dla prasy, mediów społecznościowych i komunikacji wewnętrznej.
Dedykowane aplikacje Budujemy i wdrażamy dowolne dedykowane aplikacje i systemy informatyczne.
Bazy danych, html 5, asp .Net, C#, .Net
Migracje systemów Legacy Code Realizujemy migrację starych systemów informatycznych do technologii www.
Analiza, projekt, realizacja i utrzymanie.
Integracje systemów informatycznych Wykonujemy integracje pomiędzy systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta lub systemami wdrażanymi przez Adrenalinę.
Testowanie oprogramowania Manualne testowanie oprogramowania pozwala na ocenę aplikacji z perspektywy użytkownika końcowego. Zrozumienie perspektywy użytkownika końcowego jest jednym z najważniejszych aspektów manualnych testów. Koncentruje się na ocenie, jak rzeczywiste osoby będą korzystać z aplikacji, co jest kluczowe dla zapewnienia, że produkt końcowy spełni ich oczekiwania i potrzeby.
Elektroniczny obieg dokumentów Elektroniczny obieg dokumentów to system zarządzania dokumentacją, który wykorzystuje technologie cyfrowe do przetwarzania, przechowywania, udostępniania i zarządzania dokumentami w organizacji. To nowoczesne rozwiązanie, które zastępuje tradycyjne, papierowe metody obiegu dokumentów, przynosząc wiele korzyści w zakresie efektywności, dostępności i bezpieczeństwa.
Aplikacje AI Budowa aplikacji wykorzystujących modele AI

Inne produkty

Licencje Oracle Jako autoryzowany partner Oracle, Adrenalina dostarcza licencje na produkty firmy Oracle, szczególnie w zakresie baz danych oraz szyny danych OSB.

Oprogramowanie skanujące Dostarczamy rozwiązania skanowania dokumentów dostosowane do urządzeń klienta i wolumenów skanowanych dokumentów.

Szkolenia i asysta techniczna

Wsparcie, konsulting, serwis Adrenalina Consulting świadczy asystę techniczną i wsparcie serwisowe na wszystkie rozwiązania dostarczona dla naszych klientów.
Szkolenia W ramach usług świadczonych przez Adrenalinę prowadzimy dla naszych klientów szkolenia dotyczące pełnej gamy produktów będących w naszej ofercie.

Skanowanie, przetwarzanie i udostępnianie dokumentów

Skanowanie i przetwarzanie Dokumentów Usługi masowego przetwarzania i obsługi dokumentów
Archiwizacja elektroniczna dokumentów Zasilanie elektronicznych archiwów klientów lub usługowe udostępnianie dokumentów SaaS.