OpenText MBPM

OpenText MBPM

Zarządzanie procesami biznesowymi udostępnia stosującym je firmom możliwość wpływania na najbardziej krytyczne procesy biznesowe tak, aby były one bardziej wydajne, widzialne i elastyczne - co równa się możliwościom bezpośredniego wpływania na koszty, przejrzystość, czas reakcji, widoczność i zyskowność. Pakiet oprogramowania do zarządzania proceami biznesowymi firmy OpenText jest rozwiązaniem sprawdzonym, zaprojektowanym w celu obsługi pełnego cyklu życia procesu i pomocy w osiąganiu krytycznych celów biznesowych.

 

Zarządzanie procesami biznesowymi umożliwia wykorzystanie technologii w celu:

 • Modelowania procesów za pomocą graficznego narzędzia.
 • Zautomatyzowania i zintegrowania procesów na podstawie modelu - wykorzystania motorów reguł biznesowych, procedur (workflow) i technologii integracyjnych o wysokiej wydajności w celu utworzenia jednolitej, wydajnej warstwy procesowej w wielu strukturach ludzkich, aplikacjach i bazach danych.
 • Uczestniczenia w procesach dzięki intuicyjnemu interfejsowi paneli kontrolnych, zarządzanie nimi i ich monitorowanie.
 • Raportowania i analizy procesu w oparciu o dane w czasie rzeczywistym - w określonym momencie lub z podziałem na fazy w danym okresie - w celu zidentyfikowania potencjalnych problemów i obszarów wymagających usprawnień.
 • Symulacji i modelowania zmian procesów w oparciu o ich rzeczywiste dane, pobierane automatycznie z bazy danych procesów. Przeprowadzanie analizy sytuacji hipotetycznych oraz wykrywanie trendów na podstawie wyników osiąganych przez proces w przeszłości. Określanie, jakie zmiany danego procesu wywrą najkorzystniejszy wpływ na bardziej efektywną realizację zakładanych celów biznesowych organizacji w celu ich zastosowania do rzeczywistego procesu (powrót do punktu wyjścia i wprowadzenie zmian w istniejącym procesie).

 

Wprowadzenie platformy zarządzania procesami biznesowymi zapewnia spełnienie następujących wymagań biznesowych:

 • Elastyczność - projektowanie rozwiązania odpowiadającego unikatowym wymaganiom procesów biznesowych, w tym projektowanie formularzy, ról, reguł biznesowych oraz integracja z innymi aplikacjami biznesowymi.
 • Kontrola - pewność, że działalność firmy przebiega w sposób pożądany, z poszanowaniem zasad wewnątrzfirmowych, zaleceń zewnętrznych oraz innych ustalonych z góry wymagań biznesowych.
 • Śledzenie - monitorowanie postępów elementów procesu w kolejnych etapach jego cyklu.
 • Współpraca - zaangażowanie właściwych osób we właściwym czasie, wewnątrz organizacji i poza nią.
 • Dokładność - umieszczenie mechanizmów kontroli i równowagi na właściwym etapie procesu, a nie w raporcie niezgodności opracowanym po fakcie.
 • Wgląd w procesy - dostęp w czasie rzeczywistym do najniższego szczebla szczegółów procesu biznesowego w celu lepszego analizowania zasobów, niezgodności i decyzji oraz zarządzania nimi.
 • Lepsza wydajność – zastosowanie BPM przekłada się na natychmiastowe ulepszenie wydajności procesów, kontroli i elastyczności dzięki automatyzacji i zwiększonej produktywności. Lepsza przejrzystość tego, co dzieje się w procesie, w połączeniu z analizą gromadzonych danych rzeczywistego procesu, umożliwiają dokonywanie właściwych zmian w procesach w celu wydobycia z nich jak największej korzyści.
 • Wyniki - dzięki BPM można spodziewać się szybszego wpływu na działania przedsiębiorstwa, w tym niższych kosztów operacyjnych i większego potencjału zysków dzięki lepszej obsłudze klientów oraz szybszemu ich pozyskiwaniu. Nie można również zapominać o możliwości inteligentnego ulepszenia sposobu zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Unikalne cechy proponowanego rozwiązania:

 • W odróżnieniu od innych platform BPM oprogramowanie OpenText MBPM zostało zaprojektowane na bazie architektury zorientowanej na procesy. Architektura ta jest zestawem sprawdzonych funkcji niezbędnych do ulepszenia działań w wymiarach pionowym i poziomym biznesu, w tym:
 • Skupienie się na procesach o dużej intensywności zarówno ludzkiej, jak i systemowej - optymalizacja tego, co można obsłużyć w drodze komunikacji między systemami oraz synchronizacja decyzji systemowych z decyzjami podejmowanymi przez ludzi, tam gdzie jest to konieczne.
 • Możliwości dopasowania do potrzeb użytkownika, które uwzględniają unikalność zestawu procesów biznesowych każdej firmy, a także elastyczne środowisko do wprowadzania zmian i ulepszeń do procesów w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
 • Środowisko projektowe umożliwiające użytkownikom biznesowym kontrolowanie swoich własnych procesów, wyposażone w łatwe w użyciu funkcje modelowania, projektowania i zmiany procesów oraz zarządzania nimi.
 • Nieskomplikowane podejście do wykonywania procesów, uwzględniające unikatowe działania użytkowników, minimalizujące wysiłek włożony w projektowanie procesów, ich automatyzację i zarządzanie nimi.
 • Godne zaufania funkcje integracji, obsługujące zarządzanie procesami opartymi na systemie w dużej skali i o dużej objętości, umożliwiające wykonanie procesów własnych na wielu platformach oraz skorzystanie w ramach procedur ze starszych aplikacji.
 • Architektura technologiczna oparta na standardach, obsługująca pragmatyczne, niskokosztowe podejście do integracji i wdrażania nowych procesów, niezależnie od platformy. Niezależnie od wykorzystywanego systemu (Microsoft lub UNIX), platformy (.NET lub Java) oraz typu aplikacji (nowe lub starsze), skalowalna, podzielona na komponenty architektura o wysokiej wydajności firmy OpenText zapewnia uzyskanie właściwych wyników przez firmę i pomaga wydobyć większą wartość biznesową z inicjatyw związanych z architekturą zorientowaną na usługi (SOA).
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym i raportowanie na najniższym szczeblu szczegółów procesu, udostępnianie autoryzowanym użytkownikom wglądu w procesy oraz możliwości śledzenia i kontroli ich elementów, korygowanie niezgodności, tworzenie raportów i tablic kontrolnych oraz, co najważniejsze, podejmowanie działań - dla określonego momentu lub z podziałem na fazy czasowe obejmujące kilka dni, tygodni, miesięcy lub lat.

 

Niezależnie od tego, czy firma posiada procesy zorientowane na zasoby ludzkie czy komunikację międzysystemową, infrastrukturę opartą o system Microsoft czy Unix, duże czy małe wymagania dotyczące wolumenu transakcji, bądź też dowolną kombinację powyższych wymagań, pakiet oprogramowania OpenText MBPM oferuje rozwiązania zaspokajające wszystkie złożone potrzeby związane z procesami.

Czytaj więcej na:

www.opentext.com