Case studies

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Zdzisława Cwalińska-Weyhert 

V-ce Prezes Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o współpracy z Adrenalina Consulting

Wdrożenie procesu Elektroniczny Obieg Faktur

Dzięki wdrożeniu procesu klient osiągnął pełna automatyzację, zestandaryzowanie i uporządkowanie obiegu faktur w firmie, a przez to obniżył czas i koszty tego procesu.

System likwidacji szkód UFG

W grudniu 2012 roku decyzją Zarządu Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego został zainicjowany projekt budowy nowego systemu informatycznego dla obsługi procesów likwidacji szkód.

UPC - Zarządzanie czasem pracy

Aplikacja BPM ZCP, pozwalająca na elektroniczne zarządzanie wszystkimi elementami czasu pracy, rezygnację z obowiązku comiesięcznego generowania papierowych kart czasu pracy, ich obiegu i akceptacji.

UPC -procesy B2B

W ciągu sześciu lat mojej pracy w firmie segment B2B rozwinął się znacząco.

Dynamiczny rozwój wymagał na każdym etapie wsparcia narzędziowego.

Adrenalina Consulting

Automatyzacja procesów biznesowych oraz zarządzanie dokumentami i treścią.

Wdrożenie procesu Network Capex

Proces przygotowania i akceptacji finansowania inwestycji dotyczących budowy sieci kablowej obejmujący pełny cykl życia wniosku inwestycyjnego.

System likwidacji szkód w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

System procesów pozwalających na obsługę pełnego procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych.