Case studies

Zakupy

UPC Network Capex Wdrożenie procesu przygotowania i akceptacji finansowania inwestycji dotyczących budowy sieci kablowej obejmującego pełny cykl życia wniosku inwestycyjnego.
UPC Wnioski Opex Automatyzacja procesu wnioskowania i akceptacji ponoszonych wydatków operacyjnych z pełną kontrolą budżetową.
UPC Polecenie Zakupu Proces obsługi zakupów i kontaktów z dostawcami przez dział zakupów.

Systemy procesów biznesowych

UPC Realizacja projektów budowy sieci Zespół procesów wspierających planowanie, zamawianie, realizację i rozliczanie projektów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci telekomunikacyjnej.
UFG System likwidacji szkód Zespół procesów pozwalających na obsługę pełnego procesu likwidacji szkód ubezpieczeniowych. System obejmuje Rejestrację szkód, likwidację szkód, zarządzanie procesem przyznawania i wypłat rent, reklamacjami klientów, proces zarządzania ekspertyzami oraz obsługę spraw sądowych.

Kadry

Zarządzanie Czasem Pracy System zarządzania czasem pracy wykorzystujący procesy przygotowywania miesięcznych rozliczeń czasu pracy w oparciu o zaakceptowane grafiki czasu pracy, wykorzystane urlopy, nadgodziny, dyżury i informacje o zwolnieniach lekarskich.
Grafiki czasu pracy Proces obsługi przygotowywania i akceptacji grafików czasu pracy.
Opis wkrótce ...
Nadgodziny Proces wnioskowania i obsługi nadgodzin pracowników.
Opis wkrótce ...
Wnioski Urlopowe Proces składania wniosków urlopowych i rozliczania urlopów.
Opis wkrótce...

Obieg dokumentów

Obieg Umów i Baza danych Umów Proces obsługi przygotowania, podpisywania i ewidencji umów z kontrahentami. Rozwiązanie dodatkowo buduje i udostępnia bazę danych umów w organizacji.
PAK KWB Przygotowanie i Obieg Umów Proces obsługi przygotowania, podpisywania i ewidencji umów z kontrahentami. Rozwiązanie dodatkowo buduje i udostępnia bazę danych umów w organizacji.
Opis wkrótce ...
PAK KWB Obsługa Korespondencji System obsługi kancelarii i procesów obsługi korespondencji przychodzącej, wychodzącej i wewnętrznej.
Opis wkrótce ...
UPC Obieg Faktur Proces rejestracji, obiegu, akceptacji i rozliczania faktur zewnętrznych zintegrowany z wnioskami zakupowymi.

Obsługa klientów

UPC Obsługa Reklamacji Obsługa reklamacji klientów.
UPC Zarządzanie instalacjami Proces zarzadzania instalacjami abonenckimi w sieci kablowej.
Opis wkrótce...
UPC Utrzymanie klientów Proces obsługi utrzymania klientów wypowiadających umowy abonenckie.
Opis wkrótce ...
UFG Call Center System rejestracji i obsługi kontaktów telefonicznych z klientami w oparciu o system Interactive Intelligence.
UPC Obsługa Sprzedaży B2B Proces wsparcia sprzedaży usług kablowych i telekomunikacyjnych na potrzeby klientów B2B.
Opis wkrótce ...
UPC Obsługa Korespondencji klientów Procesy przyjmowania, rejestracji i obsługi korespondencji przychodzącej z klientami. Przygotowywanie i obsługa korespondencji wychodzącej.
Opis wkrótce ...