UPC Realizacja projektów budowy sieci

Wyzwania

UPC Polska realizuje co roku około 6000 różnych projektów inwestycyjnych związanych z budową i rozwojem sieci telekomunikacyjnej. Tak duża skala projektów wymaga bardzo precyzyjnego planowania prac, zamawiania usług u wykonawców oraz prawidłowego rozliczania projektów. System procesów RNC – Realizacja Projektów Network Capex, ma za zadanie wspieranie pracowników działu technicznego UPC Polska w każdym z opisanych powyżej obszarów.

 

Skalę działań w 2014 roku odwzorowują poniższe statystyki:

 • RNC - Planowanie

  0
 • RNC - Zamówienie

  0
 • RNC - Rozliczenie

  0
 • Wydania magazynowe

  0
 • Paszportyzacja

  0

RNC - Planowanie

Proces Realizacja Network Capex – Planowanie służy do podziału projektu inwestycyjnego na poszczególne zamówienia usług oraz do kontroli realizacji zamówień związanych z zaakceptowanym i realizowanym Wnioskiem Network Capex. Proces uruchamiany jest automatycznie z procesu Network Capex. Każdemu zaakceptowanemu i przekazanemu do realizacji  Wnioskowi Network Capex odpowiada jedna Sprawa w procesie Realizacja Network Capex - Planowanie. Przy rozpoczęciu Sprawy system pobiera z procesu Network Capex wymagane informacje, w szczególności informacje o robociźnie i materiałach zaakceptowanych do realizacji projektu.

 

Głównymi zadaniami realizowanymi w procesie jest określenie zakresu poszczególnych zamówień, podmiotów realizujących inwestycję, podział materiałów na poszczególne podmioty oraz uruchomienie procesów realizacji poszczególnych zamówień. W skrócie jest to proces inicjujący procesy pochodne i agregujący informacje ze wszystkich procesów pochodnych związanych z realizacją i rozliczaniem inwestycji w budowę sieci.

RNC - Zamówienie

Proces Realizacja Network Capex – Zamówienie służy do obsługi zamawiania i realizacji poszczególnych zamówień usług zgodnie ze Zleceniami Pracy przygotowanymi w procesie Realizacja Network Capex – Planowanie. Proces uruchamiany jest automatycznie z procesu Realizacja Network Capex – Planowanie. Po rozpoczęciu Sprawy system pobiera ze Zlecenia Pracy wszystkie wymagane dane dotyczące zestawienia usług i materiałów oraz pozostałe dane dotyczące zaplanowanego Zlecenia Pracy.

 

Głównymi zadaniami realizowanymi w procesie są:

 

 • Obsługa procesu akceptacji uruchomienia zamawiania usług i materiałów u podwykonawców
 • Realizacja projektu (Zlecenia Pracy) na podstawie złożonego zamówienia. W ramach realizacji projektu system będzie umożliwiał realizację następujących działań:
 1. Wnioskowanie i akceptację Wydań materiałowych z magazynu
 2. Uruchamianie procesu ZPZ Uzupełniający w celu uzyskania zgody na rozszerzenie projektu
 3. Wnioskowanie i akceptację ograniczenia projektu
 4. Wnioskowanie i akceptację Zwrotów materiałowych do magazynu
 5. Składanie reklamacji Jakościowych (w przyszłości po wdrożeniu procesu obsługi reklamacji)
 6. Raportowanie stanu zaawansowania projektu na potrzeby obsługi rezerwy finansowej
 • Wyszczególnienie zakończonych prac i przekazywanie ich do procesu Rozliczania Projektu

RNC - Rozliczenie

Proces Realizacja Network Capex – Rozliczenie służy do przygotowania rozliczenia całości lub części prac związanych z realizacją Zlecenia Pracy oraz zarządzanie procesem akceptacji rozliczenia i zarządzania obsługą odroczonych płatności. Proces uruchamiany jest automatycznie z procesu Realizacja Network Capex – Zamówienie. Każda Sprawa w procesie obsługuje rozliczenie całości lub części jednego zamówienia realizowanego w procesie RNC - Zamówienie. Dla pojedynczego procesu RNC - Zamówienie może zostać uruchomiana dowolna ilość Spraw rozliczenia.  

 

Po rozpoczęciu Sprawy system pobiera ze Sprawy RNC - Zamówienie wszystkie wymagane dane dotyczące zestawienia rozliczanych usług i materiałów. Głównymi zadaniami realizowanymi w procesie są:

 

 • Obsługa procesu akceptacji rozliczenia zlecenia pracy (zamawiania usług i materiałów u podwykonawców
 • Wsparcie działu księgowości  w zakresie przygotowywania księgowań dla wykonanych prac
 • Przygotowywanie informacji dotyczących not obciążających z tytułu nierozliczenia się z pobranych materiałów i kar umownych
 • Wsparcie działu płatności w zakresie informowania o zwolnieniu płatności
 • Wsparcie przygotowania protokołów odbioru
 • Przygotowanie raportów związanych z rozliczeniem robocizny i materiałów outsourcingowych oraz rozliczeniem materiałów UPC wykorzystanych podczas realizacji zlecenia pracy.

Integracje z systemami i innymi procesami

 • Integracja z Procesem Wnioskowania o wydatki inwestycyjne – Network Capex
 • Integracja z procesem zakupów – Polecenie Zakupu w celu zlecania zamówień przez dział zakupów
 • Integracja z systemem magazynowym w zakresie uzupełnienia i dostaw wymaganych materiałów
 • Integracja z procesami Wydań i Przyjęć magazynowych w zakresie organizacji dostaw materiałowych na budowę
 • Integracja z procesem Obiegu Faktur w celu obsługi i rozliczania faktur za wykonane prace i zakupione materiały
 • Integracja z systemem księgowym SUN Financials w celu przygotowania księgowań dotyczących realizowanych inwestycji
 • Integracje z procesami pozwalającymi na rozszerzanie zakresu projektów
 • Integracja z procesem i systemem paszportyzacji sieci
 • Integracja z aplikacją dla firm podwykonawczych pozwalającą na przyjmowanie zamówień, wsparcie realizacji i samodzielne rozliczenie projektów przez firmy podwykonawcze – Patrz opis systemu Aplikacja dla Podwykonawców.