Wdrożenia MBPM

Wdrożenia

Zarządzanie i Automatyzacja Procesów Biznesowych – od tego zaczęliśmy i jest to podstawa naszego biznesu. Nasz zespół konsultantów ma odpowiednie doświadczenie i umiejętności, aby inicjatywy w zakresie automatyzacji procesów doprowadzić do efektywnego wdrożenia i uzyskać wyraźne korzyści organizacyjne i biznesowe przy krótkich czasach trwania projektów.
Nasze sprawdzone podejście, oparte na najlepszych praktykach, metodologii wdrażania i zapewnienia jakości, pozwala na wsparcie pełnego cyklu życia procesów biznesowych i osiągniecie założonych korzyści biznesowych takich jak redukcja kosztów, poprawa wydajności, zwiększenie elastyczności czy ograniczenie ryzyk biznesowych.

 

Nasza metodologia wdrożeń systemu OpenText MBPM została oparta o znane metodyki - PMI, Prince2, metodykę STAR oraz własne doświadczenia związane z wdrożeniami tego rodzaju systemów.


Wdrożenie opiera się na sekwencji czynności koniecznych do udanego zakończenia wdrożenia i obejmuje:

 • Powołanie struktur projektu i zespołów projektowych
 • Uzgodnienie komunikacji w projekcie
 • Szkolenie Zespołu projektowego
 • Analizę wymagań w zakresie środowiska BPM
 • Analizę techniczną środowiska BPM
 • Analizę wymagań procesu lub procesów biznesowych
 • Analizę techniczną realizacji (programowania) procesu lub procesów biznesowych
 • Development procesu
 • Kontrola jakości prowadzona wewnętrznie przez Adrenalinę
 • Opracowanie dokumentacji technicznej i dokumentacji użytkownika
 • Przekazanie systemu do klienta
 • Kontrola jakości prowadzona przez Klienta
 • Szkolenie użytkowników procesu (opcjonalnie)
 • Uruchomienie procesu

 

Adrenalina Consulting posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu procesów biznesowych na platformie OpenText MBPM. Na swoim koncie posiada również kilka autorskich rozwiązań opartych na oferowanej platformie oraz opracowane własne dodatkowe elementy zintegrowane z OpenText MBPM, których nie oferuje nasza bezpośrednia konkurencja. Poniżej niektóre z realizacji:

 • Zarządzanie relacjami z klientami
 • Procesy obsługi korespondencji
 • Obsługa i wsparcie Call Center
 • Obsługa Reklamacji
 • Procesy utrzymania klientów
 • Windykacja należności
 • Zarządzanie kadrami przedsiębiorstw
 • Obsługa wniosków urlopowych
 • Planowanie czasu pracy - Grafiki czasu pracy
 • Rozliczanie czasu pracy - Karty czasu pracy
 • Obsługa Nadgodzin
 • Procesy zakupowe i inwestycyjne
 • Wnioski zakupowe
 • Realizacja zakupów
 • Zarządzanie Umowami
 • Zarządzanie Produktami i Usługami
 • Procesy Magazynowe
 • Realizacja Projektów Inwestycyjnych i IT
 • Realizacja Projektów
 • Rozliczanie projektów

 

Nasi konsultanci posiadają obszerną wiedzę i doświadczenie z zakresu baz danych (Oracle i MS SQLServer), projektowania i programowania dodatkowych komponentów na potrzeby integracji z innymi systemami oraz aplikacji internetowych na platformie .NET.

 

W ramach wdrażania procesów biznesowych na platformie OpenText MBPM nasi konsultanci realizują następujące rodzaje prac:

 • Analiza procesów biznesowych
 • Programowanie procesów biznesowych:
 • Programowanie przepływu zadań
 • Definiowanie i wyznaczanie ról opartych o strukturę organizacyjną firmy, odzwierciedloną w systemie kadrowym, Active Directory lub LDAP.
 • Oprogramowanie formularzy użytkowników
 • Zaprojektowanie i oprogramowanie raportów typu BAM lub KPI na potrzeby kadry zarządzającej
 • Integracje z innymi systemami:
 • Integracja z Active Directory
 • Integracja z dowolną zewnętrzną bazą danych, która posiada ODBC
 • Integracje z zewnętrznymi systemami poprzez Web Services
 • Integracja z zewnętrznymi systemami poprzez API
 • Integracja z zewnętrznymi z systemami do zarządzania dokumentami (DMS)
 • Integracja OpenText MBPM z Microsoft SharePoint
 • Integrację OPenText MBPM z Microsoft BizTalk
 • Opracowywanie dodatkowych komponentów usprawniających pracę projektowanych systemów dla naszych klientów