Dane osobowe

Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujemy, że firma Adrenalina Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, NIP 701-033-26-35 (dalej: „Adrenalina Consulting” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

 

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 13 RODO informujemy, że:

 

1) Administratorem danych osobowych jest firma Adrenalina Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa, NIP 701-033-26-35

2) z Administratorem można się kontaktować pisemnie, na adres: Adrenalina Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, można się z nim kontaktować :

- pisemnie, na adres: Adrenalina Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

- za pomocą poczty elektronicznej, na adres: ido@adrenalinaconsulting.pl

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usługi drogą elektroniczną, w szczególności utrzymania konta klienta w systemie sprzedaży, a także zawierania i wykonywania umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, realizacji procesu reklamacji oraz zapewnienia prawidłowej obsługi klienta, dopasowania oferty reklamowej do potrzeb klientów, prezentacji reklam i przesyłania informacji handlowych, obsługi zgłoszeń i reklamacji, wyrażenia publicznej opinii o zakupionych towarach, umożliwienia kontaktu pomiędzy kupującymi a sprzedającym,

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być wyrażona przez Pana/Panią zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), konieczność podjęcia działań na Pana/Pani żądanie osoby (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) lub też cele związane z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest konieczność oferowania klientom możliwie najlepszej jakości obsługi, dopasowania oferty towarów do potrzeb i oczekiwań kupujących, a także prowadzenie działań marketingowych, promocyjnych i reklamowych,

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w wykonywaniu zadań określonych w pkt 4, w szczególności przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie dostawy towarów (kurierzy), obsługujące procesy niezbędne do przesyłania powiadomień o realizacji zamówień, usługodawcy świadczący usługi reklamowe i marketingowe, a także w zakresie rozliczeń należności,

7) Pana/Pani dane osobowe mogą być  przekazywane  do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych, jednak wyłącznie do podmiotów, które zapewniają odpowiednie zabezpieczenia oraz gwarantują prawa osób, których dane dotyczą, i skuteczne środki ochrony prawnej. W szczególności obejmuje to korzystanie przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne, w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych w pkt 4,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do świadczenia usług lub w innych celach wskazanych w pkt 4 powyżej,

9) ma Pan/Pani prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

-  wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,

-  wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,

- cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 

Aby tego dokonać prosimy o kontakt z Inspektorem Danych Osobowych, dane adresowe w  pkt 3 powyżej.