Usługi

Platforma OpenText MBPM (Metastorm BPM)

Analizy Analiza biznesowa i projekty architektury technicznej
Wdrożenia MBPM Skuteczne wdrożenia platformy MBPM i procesów biznesowych
Serwis i Utrzymanie Obsługujemy umowy serwisowe SLA dla wdrożeń własnych oraz przejmujemy serwis rozwiązań nie wdrażanych przez naszą firmę.

Aplikacje i integracje systemów informatycznych

Dedykowane aplikacje Budujemy i wdrażamy dowolne dedykowane aplikacje i systemy informatyczne.
Bazy danych, html 5, asp .Net, C#, .Net
Migracje systemów Legacy Realizujemy migrację starych systemów informatycznych do technologii www.
Analiza, projekt, realizacja i utrzymanie.
Integracje systemów Wykonujemy integracje pomiędzy systemami informatycznymi funkcjonującymi u klienta lub systemami wdrażanymi przez Adrenalinę.

Szkolenia i asysta techniczna

Wsparcie, konsulting, serwis Adrenalina Consulting świadczy asystę techniczną i wsparcie serwisowe na wszystkie rozwiązania dostarczona dla naszych klientów.
Szkolenia W ramach usług świadczonych przez Adrenalinę prowadzimy dla naszych klientów szkolenia dotyczące pełnej gamy produktów będących w naszej ofercie.

Skanowanie, przetwarzanie i udostępnianie dokumentów

Skanowanie i przetwarzanie Dokumentów Usługi masowego przetwarzania i obsługi dokumentów
Archiwizacja elektroniczna Zasilanie elektronicznych archiwów klientów lub usługowe udostępnianie dokumentów SaaS.