Produkty

Produkty OpenText

OpenText MBPM OpenText jest rozwiązaniem sprawdzonym, zaprojektowanym w celu obsługi pełnego cyklu życia procesu i pomocy w osiąganiu krytycznych celów biznesowych.

Licencje OpenText Jako autoryzowany partner OpenText, Adrenalina dostarcza licencje na dowolne produkty firmy Opentext. Dostarczamy również umowy wsparcia i maintanance dla posiadanych licencji Opentext.

Dedykowane oprogramowanie

Izby i Stowarzyszenia Dedykowane rozwiązanie do zarządzania informacjami o członkach, rozliczania składek i komunikacji. Backoffice i Portal.
Komunikacja i PR Rozwiązanie wykorzystujące Chat GPT do przygotowywania treści dla prasy, mediów społecznościowych i komunikacji wewnętrznej.

Inne produkty

Licencje Oracle Jako autoryzowany partner Oracle, Adrenalina dostarcza licencje na produkty firmy Oracle, szczególnie w zakresie baz danych oraz szyny danych OSB.

Oprogramowanie skanujące Dostarczamy rozwiązania skanowania dokumentów dostosowane do urządzeń klienta i wolumenów skanowanych dokumentów.